Статут Парламентської Ради

Статут

Парламенту школи

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Парламентська рада школи – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів Волицької ЗШ І-ІІІ ст.

1.2.Діяльність органів учнівського самоврядування регламентується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації та об’єднання», Статутом школи.

1.3.Парламентська рада школи заснована 1 вересня 2005 року.

1.4.Парламентська рада школи – найвищий орган дитячого самоврядування. Вона проводиться не рідше ніж 2 рази впродовж одного семестру.

1.5.У своїй діяльності   Парламентська рада школи керується Статутом.

1.6.Члени  Парламентської ради школи підтримують дружні стосунки та співпрацюють із педагогами, батьками, різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги, толерантності та незалежності.

Розділ 2.Мета і завдання

2.1. Різнобічно розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися на благо учнів, школи, родини, народу України.

2.2. Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

2.3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у розв’язанні важливих проблем шкільного життя, опановувати науку управління.

2.4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.5. Забезпечувати узгодженість учнів та дорослих.

Розділ 3.  Парламентська Рада та її члени

3.1. Парламентська Рада скликається один раз на місяць.

3.2. З метою повсякденного практичного керівника проводяться щотижневі «оперативки» міністерства із різних напрямків діяльності :

ü  Міністерство з питань освіти і правопорядку;

ü  Міністерство з питань культурно-масової роботи;

ü  Міністерство з питань спорту;

ü  Міністерство з питань інформації;

ü  Міністерство з роботи з молодшими школярами.

3.3. Функції керування учнівським самоврядуванням виконує  Парламентська Рада школи, яка складається щомісяця.

3.4. Староста класного колективу обирається загальними класними зборами з-поміж лідерів класу.

Розділ 4. Парламентська Рада

4.1. Бере участь у складанні річного плану роботи школи.

4.2. Координує роботу класів, доводить до відома конкретні завдання.

4.3. Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів.

4.4. Організовує пошукову роботу.

4.5. Контролює відвідування уроків, навчання та поведінку учнів.

4.6. Приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах компетенції.

4.7. Вносить пропозиції з питань навчання та виховання на розгляд школи, педагогічної ради.

4.8. Бере участь в організації невідкладної допомоги учням з низьким рівнем успішності.

4.9. Організовує та контролює чергування по школі.

4.10. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм учнями школи.

4.11.Проводити заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя.

4.12. Організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських обєднань за інтересами, постів, штабів тощо.