Організація методичної роботи

 • Організаційно-методична робота
  з педагогічними працівниками

                     

      4.1. Структура методичної роботи школи

   

          Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності педагогів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок,створюваних педагогами-практиками.

       

   Завдання, які постають перед методичною роботою:

   

  ·                               кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

  ·         створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; 

  ·         проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

  ·         створення апробації та впровадження  в практику нових навчальних програм, розробка міні-підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів тощо;

  ·         вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.

                    

                                          4.2. Науково-методичне забезпечення              

                                       

  з/п

                       Зміст роботи

  Термін

  виконання

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  1

                              2

            3

                4

          5

  1.

  Робота вчителів у засіданнях районних методичних об’єднань і серпневій конференції

  25.08-28.08.

  2015

  Кус Г.П., вчителі

   

  2.

  Провести співбесіди з новоприйнятими вчителями.

  До 31.08.2015

  Думас М.П.

   

  3.

  Провести педагогічну раду «Аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік і завдання на 2015-2016 навчальний рік».

  31.08.2015

  Думас М.П.

   

   

  4.

  Підготувати наказ:

  «Про організацію науково-методичної роботи у 2015-2016 навчальному році».

  До 16.09.2015

  Думас М.П.

   

  5.

  Спланувати роботу методичної ради, методичних об’єднань на 2015-2016 навчальний рік.

  До 04.09.2015

  Думас М.П., керівники ДГ

   

  6.

  Провести інструктивну нараду з учителями, стан предметів яких вивчається у поточному році

  До 24.09.2015

  Кус Г.П.

  Думас М.П.

   

  7.

  Спланувати роботу з реалізації:

  ü   методичної проблеми;

  ü  державного стандарту загальної середньої освіти;

  ü  проектів.

  До 25.09.2015

  Думас М.П.

   

  8.

  Проводити засідання методичної ради

  (за окремим графіком)

  Протягом року

  Думас М.П.

   

  9.

  Розробити й оформити пам’ятку молодим вчителям.

  До 18.09.2015

  Думас М.П.

   

  10.

  Проводити роботу з підготовки та проведення педагогічних рад.

  За окремим планом

  Думас М.П.

   

   

  11.

  Організувати роботу щодо підготовки учнів до олімпіад та МАН.

  До 16.09.2015

  Вчителі

   

  12.

  Забезпечити роботу «Школи молодого вчителя».

  До 09.09.2015

  Думас М.П.

   

  13.

  Провести організаційну роботу щодо вивчення адаптації учнів 1 та 5 класів.

  До 10.09.2015

  Мокрій М.М.

   

  14.

  Скласти графіки:

  ü  відкритих уроків;

  ü  предметних тижнів.

  До 20.09.2015

  Кус Г.П.

  Думас М.П.

   

  15.

  Забезпечити організацію та проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін.

  жовтень-

  листопад,

  2015

  Думас М.П.

   

  16.

  Провести інструктивно-методичну нараду щодо організації атестації педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році.

  вересень,

  2015

  Кус Г.П.

   

   

  17.

  Забезпечити організацію та підготовку робіт до ярмарку педагогічних ідей.

  вересень-

  листопад,

  2015

  Кус Г.П.

  Думас М.П.

   

  18.

  На педраді заслухати звіти вчителів, які проходили курси підвищення кваліфікації.

  грудень,

  2015

  Кус Г.П.

   

   

  19.

  Забезпечити огляд роботи методичних об’єднань  щодо впровадження дійових форм підвищення професійного рівня.

  лютий,

  2016

  Думас М.П., керівники ДГ

   

  20.

  Забезпечити проведення ДПА у 4,9,11-х класах.

  травень-

  червень,

  2016

  Кус Г.П.

  Думас М.П.

   

  21.

  Заслухати звіти керівників методичних об’єднань на підсумковому засідання методичної ради.

  До 16.05.2016

  Думас М.П.,

  керівники ДГ

   

  22.

  Організувати роботу методичного кабінету, забезпечити його поповнення

  упродовж року

  Думас М.П.

  Чоп О.М.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                             4.3. Робота  методичної ради школи

                                     4.3.1. Організаційні заходи

  з/п

                       Зміст роботи

  Термін

  виконання

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  1

                              2

            3

                4

          5

  1.

  Спрямувати методичну роботу на впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів школи, району, області.

  упродовж року

  Думас М.П.

   

  2.

  Забезпечити вчителів комплексною методичною допомогою для роботи над методичною проблемою школи «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховний процес як умова створення  якісного освітнього простору».

  протягом року

  Думас М.П.

   

  3.

  Удосконалити структуру роботи з обдарованими дітьми.

  вересень,

  2015

  Кус Г.П.

   

                                                                              

                           4.3.2. Вивчення й впровадження перспективного досвіду

  з/п

                       Зміст роботи

  Термін

  виконання

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  1

                              2

            3

                4

          5

  1.

  Скласти картотеку перспективного педагогічного досвіду.

  вересень-жовтень,

  2015

  Кус Г.П.

  Думас М.П.

   

  2.

  Оформити належним чином досвід кращих учителів школи.

  листопад-грудень,

  2015

  Думас М.П.

   

  3.

  Перевірити стан роботи методичних об’єднань.

  березень,

  2016

  Думас М.П.

   

   

                            4.3.3. Організація методичної допомоги

  з/п

                       Зміст роботи

  Термін

  виконання

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  1

                              2

            3

                4

          5

  1.

  Організувати роботу Школи молодого вчителя.

  До 16.09.2015

  Кус Г.П.

   

  2.

  Створити мультимедійну презентацію новинок педагогічної літератури з метою впровадження інноваційних методик.

  вересень,

  2015

  Кус Г.П.

   

  3.

  Контролювати стан впровадження перспективного досвіду вчителів, які атестуються.

  протягом року

  Думас М.П.

   

  4.

  Надавати методичну допомогу

  в проведенні:

  ü  відкритих уроків;

  ü  підготовки педагогічних рад;

  ü   різноманітних семінарів.

  постійно

  Думас М.П.

   

   

                         4.3.4. План засідань методичної ради

  з/п

                       Зміст роботи

  Термін

  виконання

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  I

  Засідання № 1:

  1.Аналіз методичної роботи у 2014-2015

      навчальному році.

  2.Про вивчення базових предметів у 2015-

     2016 навчальному році.

  3.Затвердження структури методичної

      роботи у школі.

  28.08.2015

  Кус Г.П.

   

  II

  Засідання №2:

  1.Про підготовку до проходження

      атестації вчителів.

  2. Про роботу педагогічного колективу

      щодо реалізації загальноосвітньої

      методичної теми.

  3.Аналіз роботи з обдарованими учнями

     та шляхи поліпшення цієї роботи.

  вересень,

  2015

   

   

  III

  1.Про підготовку робіт до ярмарки педагогічних ідей (презентація).

  2.Про роботу з обдарованими учнями.

  грудень,

  2015

   

   

   

                  4.4. Робота шкільних методичних обєднань

                             4.4.1.Структура шкільних методичних об’єднань

         Методичне

         обۥєднання

         Керівник

         Тема, над якою працює

          методичне об’єднання

  Вчителів початкових класів

   

  Махіброда М.В.,

  вчитель початкових класів

  Особистісно  зорієнтований урок у школі І ступеня в умовах оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу.

  Вчителів гуманітарного циклу

  Солдат Г. Я.,

  вчитель української мови та літератури

  Підвищення пізнавального інтересу учнів на уроках мови та літератури  для забезпечення доступності високої якості освіти та виховання соціально-адаптованої особистості.

  Вчителів суспільно-природничого циклу

  Стецюк Н.А.,

  вчитель фізкультури

  Розвиток навичок критичного мислення учнів в умовах формування розвивального середовища на уроках та в позаурочний час.

  Вчителів математично-природничого циклу

   

  Гнатів Н.І.,

  вчитель математики

  Ефективний урок з математики і фізики як засіб формування та розвитку особистості учнів.

                                

    4.4.2 План роботи шкільних динамічних груп

  з/п

                       Зміст роботи

  Термін

  виконання

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  1

                              2

            3

                4

          5

  1.

  Організація роботи шкільних методоб’єднань.

  До 31.08.2015

  Кус Г.П.

  керівники ДГ

   

  2.

  Планування роботи ШДГ.

  Затвердження плану роботи.

  До 15.09.2015

  керівники ДГ

   

  3.

  Проведення засідань ШМО (за окремим планом).

  упродовж року

  керівники ДГ

   

  4.

  Узяти участь у реалізації проектів:

  ü  Еколого-натуралістичногонапрямку;

  ü  Історико-краєзнавчого напрямку.

  протягом року

   

  керівники ДГ

   

   

  5.

  Вивчення роботи вчителів, які атестуються

  жовтень,

  2015 -

  лютий,

  2016

  керівники ДГ

   

  6.

  Оформити матеріали методичного об’єднання згідно з Інструкцією ведення шкільної документації.

  вересень,

  2015

  керівники ДГ

   

  7.

  Підготувати звіт про роботу методичного об’єднання.

  До 27.05.2016

  керівники ДГ

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                       4.5. План поліпшення ефективності діяльності школи

  п/п

               Н а з в а    з а х о д у

  Термін

  Відповідальний

  Відмітка про

  виконання

  1

                              2

            3

                4

          5

  1.

  Провести ґрунтовний аналіз щодо проведення ДПА у 4, 9 та 11 класах у 2015 році.

  вересень,

  2015

  Дирекція школи

   

  2.

  Створити належні умови для якісної

  самоосвіти вчителів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році.

  протягом

  навчального

  року

  Дирекція школи

   

  3.

  Організувати вільний доступ учнів та педпрацівників до мережі Інтернет.

  протягом

  навчального

  року

  Дирекція школи

   

  4.

  Поповнити шкільну бібліотеку навчально-методичною літературою, програмними засобами навчання.

  протягом

  навчального

  року

  Дирекція школи

   

  5.

  Провести на методичні раді аналіз роботи з обдарованими дітьми.

  вересень,

  2015

  Дирекція школи

   

  6.

  Активізувати роботу щодо залучення учнів до 1-го класу школи.

  жовтень-

  березень,

  2015-2016

  Дирекція школи