Графік роботи атестаційної комісії у 2015/2016 н.р.

Графік роботи атестаційної комісії

Графік

роботи атестаційної комісії І рівня

Волицької ЗШ І-ІІІ ст.

у 2015-2016 навчальному році

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Прийом списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, заяв педпрацівників про позачергову атестацію та перенесення термінів атестації, подання директора, педради, органу управління освітою про позачергову атестацію окремих педагогічних працівників

До

10.10.2015р.

Секретар

атестаційної

комісії І рівня

2

Підготовка списку педагогічних працівників, які атестуються у 2015-2016н.р., рішення щодо яких приймає атестаційна комісія II рівня.  Подання списку в атестаційну комісію II рівня

До 20.10.2015р.

Заступник

голови

атестаційної

комісії І рівня

3

Планування роботи атестаційної комісії, складання графіка проведення атестації у 2015-2016н.р.

До

20.10.2015р.

Члени

атестаційної

комісії І рівня

4

Засідання атестаційної комісії

І засідання: - про форму голосування членів атестаційної

комісії на засіданнях;

 -розгляд подання директора школи про позачергову атестацію педагогічних працівників, подання педради про позачергову  атестацію педпрацівників;

-затвердження списку педагогічних працівників

 Волицької ЗШ І-ІІІ ст.,  які атестуватимуться у 2015-2016н.р.;

- затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

-розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії щодо вивчення професійної діяльностіпедагогічних працівників, які атестуються;

- затвердження графіка проведення атестації

педагогічних працівників;

- про створення експертної групи та   затвердження її складу.

16.10.2015р.

Голова

та члени

атестаційної

комісії І рівня

 

II засідання: - про хід вивчення членами атестаційної комісії професійної діяльності педагогів, які атестуються;

- вироблення рекомендацій окремим педагогічним працівникам;

-про хід виконання графіка роботи атестаційної комісії І рівня

22.01.2016р.

Голова

та члени

атестаційної

комісії І рівня

 

III засідання: - розгляд характеристик, поданих керівником на педагогів, які атестуються;

-про результати вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників, які атестуються;

-звіт експертної групи про результати вивчення професійної діяльності педагогів.

 

04.03.2016р.

Голова

та члени

атестаційної

комісії І рівня

 

IV засідання:- атестація педагогічних працівників, прийняття

рішень;

-внесення записів в атестаційні листи;

-ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії І рівня (під підпис).

 

22.03.2016р.

Голова

та члени

атестаційної

комісії І рівня

 

V засідання: - підведення підсумків атестації педагогічних працівників;

-підготовка звіту за підсумками атестації у 2015-2016н.р.

15.04.2016р.

Голова

та члени

атестаційної

комісії І рівня

5

 Ознайомлення педагогічних працівників, які  атестуються, з графіком атестації (під підпис).

 

До 20.10.2015р.

Секретар атестаційної комісії І рівня

6

Відвідування уроків, позакласних заходів педагогів, які атестуються

3 20.10.2015р

до 15.03.2016р.

Атестаційна комісія І рівня

7

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів, яких навчають педагоги, що атестуються, участі їх в методичній роботі, стану ведення ними шкільної документації, виконання навчальних планів і програм

3 20.10.2015р

до 15.03.2016р.

Атестаційна комісія І рівня

8

Узагальнення матеріалів щодо вивчення системи роботи, професійної діяльності в міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються

До 15.03.2016р.

Атестаційна комісія І рівня

9

Підготовка атестаційних листів

До 22.03.2016р.

Атестаційна комісія І рівня

10

Підготовка бюлетенів для таємного голосування

До 22.03.2016р

Секретар

атестаційної

комісії І рівня

11

Ознайомлення педагогічних працівників, які атестувались, із рішенням атестаційної комісії І рівня (під підпис)

22.03.2016р.

Голова

атестаційної

комісії І рівня

12

Видача атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестувались у 2015-2016н.р. (під підпис у відповідній книзі)

До

22.03.2016р.

Секретар

атестаційної

комісії І рівня

13

Підготовка витягу з протоколу підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня та атестаційних матеріалів для атестаційної комісії II рівня

До

01.04.2016р.

Секретар

атестаційної

комісії І рівня

14

Подання в атестаційну комісію II рівня району  відділу освіти Сокальської РДА клопотання, атестаційних матеріалів на педагогічних працівників, стосовно яких вона приймає рішення

До 01.04.2016р.

Голова

атестаційної

комісії І рівня

 

(п.3.2.Положення)