Розділ 1.  Візитна картка школи

У школі навчається 171 учень, що складає 11 класів.

Школа І ступеня – 4 класи:

 

Школа ІІ ступеня – 5 класів:

 

Школа ІІІ ступеня – 2 кл.

Універсальний профіль

 

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

            На початок 2015-2016 навчального року до роботи стали 24 вчителів.

Кількість педагогічних робітників

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

До 30років

5

4

3

3

2

1

2

1

31-40 років

13

14

16

16

14

10

12

12

41-50 років

13

11

8

6

9

14

7

6

51-55 років

3

3

4

3

3

3

4

3

Понад

55 років

1

1

1

2

2

2

2

2

 

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

До 3 років

3

2

1

0

1

1

2

1

3-10 років

11

8

6

5

5

2

2

2

10-20 років

10

10

12

12

10

13

7

9

Понад 20 років

11

13

13

13

14

14

14

12

 

 

Відомості про вчителів – пенсіонерів

Кількість педагогічних робітників

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

55 років

0

0

1

1

0

1

1

0

55 - 60 років

0

0

0

2

2

2

1

1

Понад 60 років

1

1

1

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Відомості про молодих фахівців

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

3

2

2

0

1

1

0

1

 

Відомості про штатних працівників і сумісників

Кількість педагогічних робітників

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість вчителів

35

33

32

30

30

30

28

24

в тому числі:       штатних працівників

35

33

32

30

30

30

27

24

сумісників

0

0

0

0

0

0

1

    0

 

Відомості про педагогів за категоріями

роки

9 тарифний

розряд

Спеціаліст

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель - методист”

2013-2014

6

3

3

10

6

3

0

2014-2015

8

3

1

10

5

4

1

2015-2016

6

2

2

7

7

3

1

 

 

         Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх   років. Рівень педагогічної майстерності в порівнянні з минулим навчальним учбовим роком збільшився  у зв'язку  з тим, що педагоги школи підвищили свої кваліфікаційні категорії. Деяке зменшення загальної кількості педагогічних працівників зумовлене загальним зменшенням навантаження з зв'язку з передбачуваними тенденціями зменшення кількості учнів у загальноосвітніх школах України в цей період.

            При цьому слід відзначити, що в наступні роки планується зростання кількості учнів (народжуваність зростає), що призведе до стабілізації шкільної мережі.

Волицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки № 101-2070 про  включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

            Керування школою здійснює Кус Ганна Петрівна – директор школи. Педагогічний стаж – 23 років, на посаді 2-й рік

            До складу адміністрації входять:

-          Думас Мирослава  Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 16 років, на посаді 2-й рік.

-          Чоп Ольга Михайлівна – заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи 14 років, на посаді 3-й рік.

 

 

 

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву. До кадрового резерву Волицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  входять:

 

з/п

Посада, на яку

формується резерв

ПІБ

Резерв

ПІБ

Посада, яку обіймає

1.

Директор

Кус Ганна Петрівна

Думас Мирослава Петрівна

 

 

 

Заступник директора з навчально - виховної роботи. Стаж роботи на даній посаді 1 рік.

 

2.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

Думас Мирослава Петрівна

Чоп Ольга Михайлівна

Заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи на даній посаді 2 роки

3.

Заступник директора з виховної роботи

Чоп Ольга Михайлівна

Іванчина Наталія Петрівна

Учитель української мови та літератури Волицької ЗШ І-ІІІ ст.

 

Протягом минулого навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади, проведені заходи з вивчення нормативних документів, вони активно залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. Іванчина Н.П. брала участь у перевірках різного рівня, підготовці до засідань педагогічної ради,  складанні документів, звітності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Аналіз роботи школи за 2014-2015 навчальний рік

            Діяльність Волицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2014-2015 навчальному році була спрямована на виконання Комплексної програми розвитку освіти району.

            Перед колективом було поставлено такі завдання :

 

v  Вдосконалення  навчально-виховного процесу через впровадження сучасних технологій інтерактивного навчання.

v  Формування творчої активності учня і педагога школи.

v  Оновлення форм і методів виховної роботи.

v  Гуманізація навчально-виховного процесу.

v  Формування цінностних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

v  Виконання комплексу заходів з розвитку школи в екологічному напрямку.

 

Збереження контингенту.

На початок 2014-2015 навч. року навчалось у школі  - 191 учнів.

Укомплектовано 11 класів, середня наповнювальність класів – 17 учнів.

 

клас

на 05.09.14

на 27.05.15

різниця

прибуло

вибуло

в ЗНЗ

району

в ЗНЗ інших

районів

Виїхали за межі

країни

1

20

19

-1

 

1

 

 

 

2

16

16

 

 

 

 

 

 

3

16

16

 

 

 

 

 

 

4

12

12

 

 

 

 

 

 

5

13

13

 

 

 

 

 

 

6

16

16

 

 

 

 

 

 

7

24

24

 

 

 

 

 

 

8

23

23

 

 

 

 

 

 

9

21

21

 

 

 

 

 

 

10

10

10

 

 

 

 

 

 

11

20

20

 

 

 

 

 

 

Разом

191

190

 

 

 

 

 

 

 

            Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів в 2014-2015 навчальному році були:

-          організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні  школи;

-          спільна робота з ДНЗ;

-          контроль відвідування учнями навчальних занять;

-          організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

-          «День відчинених дверей».

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.). Із  21 випускника школи ІІ ступеня (2014-2015н.р.) в поточному навчальному році продовжили навчання  11 учнів:

10 клас ЗНЗ –11 уч. ,

технікуми -  1 уч.

профтехучилища – 9 уч.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації  школи  ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступниками директора Думас М.П та Чоп О.М., класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. В школі  1 раз у кварталі  проводяться засідання ради профілактики.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

через хворобу – 31 %

з поважних причин – 69%

без поважних причин: немає.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по школі не змінилася. Існують певні проблеми: велика кількість пропусків з поважних причин в 9 класі (кл. кер. Луцик С.М.), 11 класі (кл. кер. Лисюк Н.І.).

Попри все, сьогодні ми можемо говорити про позитивні результати цілеспрямованої спільної роботи адміністрації, класних керівників та батьків з цього питання.

            Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній та середній  рівень навчальних досягнень.

Аналіз успішності показав, що по школі учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, складає 16 % , учнів , які мають високий рівень навчання 17 %, достатній – 35 %, середній – 31 %. Викликає занепокоєння зниження показника якості знань учнів. В цьому році він складає – 48 %. Даний факт свідчить про низькій рівень організації в закладі освіти індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а також з учнями, які мають одну, або дві оцінки з предметів середнього навчального рівня (5 – 10 класи).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання навчальних планів та програм у 2014-2015 н.р.

На виконання річного плану роботи школи у червні  місяці 2014-2015 навчального року адміністрацією школи здійснювалась перевірка виконання державних програм з базових дисциплін  та стан ведення шкільної документації.

Під час перевірки основна увага зверталася на послідовність вивчення навчального матеріалу, дотримання кількості годин, передбачених навчальним планом, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, виконання обов’язкового мінімуму практичних, лабораторних робіт та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою оцінювання.

Під час перевірки було встановлено, що з усіх предметів навчального плану у зв’язку з зміною термінів навчання та призупинення навчання  через сильні морози, до календарних планів внесені зміни, спрямовані на виконання державних програм. Кількість проведених уроків, лабораторних, практичних та контрольних робіт відповідає запланованій у календарних планах. З метою виконання навчальних програм вчителі здійснили ущільнення вивчення навчального матеріалу  у ІІ семестрі.

Усі програми, якими користуються вчителі, є у переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у  2014-2015 навчальному році.

З усіх предметів проводиться поточне оцінювання. Своєчасно здійснюється тематичне оцінювання. Зошити, в яких виконуються письмові роботи, ведуться та перевіряються відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів». Контрольні роботи з деяких предметів (англійської мови, географії) проводяться  на  окремих аркушах, які проштамповані  директором школи та зберігаються вчителями в окремих папках.

Кількість обов’язкового мінімуму контрольних, лабораторних, практичних робіт, кількість уроків зв’язного мовлення, уроків позакласного читання, усних та письмових переказів, усних та письмових творів, диктантів, мовних тем відповідає навчальним програмам.

Уроки вчителів що хворіли, проходили курси підвищення кваліфікації, по можливості, заміняли вчителі відповідної спеціалізації.

Навчальні програми за 2014-2015 навчальний рік з усіх предметів, в основному, виконані за змістом і за кількістю годин відповідно до календарних планів учителів.

Проте, при перевірці шкільної документації було виявлено недоліки у веденні класних журналів учителями школи, а саме:
 Ковальчук Л.Н.  вчитель інформатики  - не систематично здійснюють поточне оцінювання, що ускладнює об’єктивне тематичне оцінювання; неохайність та формальність записів, виправлення балів; Корнило Ю.О., вчитель іноземної мови – неправильно робила записи на правій та лівій сторінках журналів, не своєчасно виставляє оцінки за контрольні роботи.

Мають місце порушення графіку здачі шкільної документації на кінець навчального року, що ускладнило здійснення аналізу стану виконання навчальних програм, такими вчителями: Корнило Ю.О.,  Ковальчук Л.Н., Коновалець П.С.
 

 

 

Про підсумки виконання програми  «Обдарована дитина» у 2014-2015 н.р.

 

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Це відображено в базових державних нормативних документах, таких як:

 • Концепція загальної середньої освіти, у якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб»;
 •  Закон України «Про освіту» («Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань»);
 • Національна доктрина розвитку освіти («Держава повинна забезпечувати: формування в дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості;  створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді»).

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

На виконання наказу по школі № 165/ОД  від 10.09.14 р. “ Про організацію  в Волицькій ЗШ І-ІІІ ст. роботи з обдарованими дітьми у 2014-2015 н.р.” та з метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі  була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації школи: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі , методичних нарадах.  На засіданнях предметних МО були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

 На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів школи в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах окружного, районного та обласного рівнів. Практичним психологом   проведена діагностика розвитку здібностей учнів  та оновлена база даних обдарованості.

Результати  проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш здібних учнів  з різних сфер діяльності, створюється банк даних таких учнів. Вони є членами предметних та творчих  гуртків, спортивних секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань.

У системі роботи з обдарованими школярами  визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;

У 2014-2015 н.р. колектив  Волицької ЗШ  продовжив роботу над науково-методичної проблеми «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання. Виховання в учнів свідомого ставлення до набуття знань, вибору професії, підготовки до життя і трудової діяльності», метою якої є:

- реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;

- розвиток в учнів життєвих компетентностей;             

- створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;

- вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

У роботі з обдарованими дітьми   впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних  схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.

Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних, який був даний на розгляд класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.

Організація навчально-виховного процесу спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати. Приклади формування різних видів обдарованості наведені в таблиці:

 

 

 

  Види обдарованості

Приклади формування

Інтелектуальна бдарованість

- інтелектуальні конкурси;

- участь в роботі МАН;

- олімпіади;

- інноваційні технології навчання на уроках;

- індивідуальні консультації;

- самоосвіта;

- робота курсів за вибором та факультативів тощо.

Художня  обдарованість

-гуртки «Сучасного танцю» та «Патріотичної пісні»;

- співробітництво з школою мистецтв ім. Матюка.

Комунікативна обдарованість

-шкільна система самоврядування;

- загальношкільні лінійки;

- загальношкільні заходи.

Спортивна обдарованість

-спортивні секції;

-занятість учнів школи у секціях ДЮСШ.

Робота колективу школи, проведена за планом виявлення та підтримки таланови­тої молоді, створення умов, необхідних для роз­витку індивідуальності та неординарних здібно­стей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів школи в предметних олімпіадах.

            У І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 64 учнів, що складає 57% від загальної кількості учнів 5-11 класів.  У цілому кількість учасників шкільних олімпіад дещо зменшилася порівняно з попередніми навчальними роками.  У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.  П. Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка  взяли участь 55  учнів  школи. 28% з них із завданнями впоралися на  відмінно. Глибокі знання показали учні на олімпіадах з математики,української мови та літератури, біології, хімії, екології,  у конкурсах імені П.Яцика та Т.Шевченка.

Поряд з цим низькими є результати виступу учнів на олімпіадах з іноземної мови, інформатики. 

Високі результати продемонстрували такі учні:

Чоп Ірина (11 клас) стала переможцем у  олімпіаді з екології;

Іванюта Олексій (7 клас) став призером олімпіади з хімії;

Вільховий Сергій (7 клас) став призером олімпіади з математики;

Захаревич Лілія (9 клас) стала призеркою олімпіади з української мови та літератури.

Призерів ІІ та ІІІ етапу олімпіад та конкурсів підготували вчителі Гладиш Н.Р., Думас М.П., Гнатів Н.І., Іванчина Н.П., Чоп О.М.

Успішним був рік  і для наших спортсменів.

І місце в окружних змаганнях «Дитячо-юнацької ліги» з футболу, команду Волицької ЗШ І-ІІІ ст..

ІІІ місце у районних змаганнях з легкої атлетики Спортивних ігор школярів Сокальщини,  зі стрибкі в довжину з розбігу Луцик Ольга, учениця 11 класу

ІІ місце у районних змаганнях з легкої атлетики Спортивних ігор школярів Сокальщини,  зі штовхання ядра Іванчина Тарас, учень 11 класу

ІІІ місце у районних змаганнях з легкої атлетики Спортивних ігор школярів Сокальщини,  з бігу 400 м Шевчук Наталі, учениця 11 класу

ІІ місце у спортивних окружних змаганнях «Нащадки козацької слави» команда Волицької ЗШ І-ІІІ ст..

ІІІ місце у спортивних окружних змаганнях «Олімпійське лелеченя» команда Волицької ЗШ І-ІІІ ст.

Особливі досягнення у вивченні предметів виявили 8 учнів 11 класу, зокрема: екології Чоп Ірина; технологій Чоп Ірина,  Маланчук Ілона, Шевчук Наталія, Яковенко Ірина; художньої культури Яковенко Ірина; фізичної культури Луцик Ольга, Шевчук Наталія, Маланчук Ілону, Ференц Олег, Іванчина Тарас, Кус Володимир.

Учні школи стали призерами і переможцями районних конкурсів, зокрема:

І місце у районному етапі обласного конкурсу «Дотик природи-2015» в номінації «Екологія» Чоп Ірина, учениця 11 класу

 ІІ місце у районній виставці-огляді «Квітковий вернісаж -2014» номінація «Аранжування» Іванчина Лілія, учениця 8 класу.

ІІ місце у районному конкурсі «У світі цікавих проектів» в номінації «Захист природи» Рурка Вадим, учень 3 класу

ІІІ місце у районному конкурсі «У світі цікавих проектів» в номінації «Лісова аптека» Солдат Анна, учениця 2 класу

ІІ місце в районному фестивалі-конкурсі «І слово , і пісня, матусю, тобі» Чоп Наталіґ, учениця 7 класу

ІІ місце в районному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.. Т.Шевченка Яковенко Ірина, учениця 11 класу

ІІІ місце в районному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.. Т.Шевченка Захаревич Лілія , учениця 9 класу

ІІІ місце в інтелектуальному конкурсі «Я – маленький ерудит» серед учнів 2-х класів Сокальського освітнього округу Солдат Анна, учениця 2 класу

ІІ місце у районному  конкурсі «Сурми звитяг» в номінації «Солісти-вокалісти» Гнідець Софія, учениця 11 класу

ІІ місце у районному  конкурсі «Сурми звитяг» в номінації «Художнє читання» Ференца Олег, учень 11 класу

І місце у ІІІ та V етапі ХІV юнацького Чемпіонату Сокальського району з гри «Що? Де? Коли?» серед сільських навчальних закладів  команда Волицької ЗШ «Per aspera ad astra»

І місце у ХІV юнацького Чемпіонату Сокальського району з гри «Що? Де? Коли?» серед сільських навчальних закладів  команда Волицької ЗШ «Per aspera ad astra»

ІІ місце у районному  фестивалі-конкурсі мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули – 2015» в номінації «Вокал» Савка Аліна, учениця 7 класу

ІІІ  місце у районному  фестивалі-конкурсі мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули – 2015» в номінації «Вокал» Буря Ольга, учениця 6 класу

ІІ місце у районному  фестивалі-конкурсі мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули – 2015» в номінації «Художнє читання» Яковенко Ірина, учениця 11 класу

ІІ місце у Міжнародному  конкурсі «Ким я хочу бути? Як я цього досягну?» Яковенко Ірина  учениця 11 класу, Декун Христина  учениця 11 класу, Скакун Вікторія   учениця 11 класу, Шевчук Наталія  учениця 11 класу.    

ІІ місце у районному конкурсі малюнку «Ми – за майбутнє без СНІДу» Скакун Вікторія, учениця 11 класу.

ІІІ місце у районному конкурсі малюнку «Ми – за майбутнє без СНІДу» Ващук Вероніка,  учениця 7 класу.

Переможцями, призерами та учасниками обласних конкурсів:

ІІІ Всеукраїнському історичному конкурсі «Непізнана історія мого краю» Худа Юлія, ученицю 10 класу

Лауреата обласного фестивалю-конкурсу «І слово, і пісня, матусю, тобі» в номінації «Авторський вірш» Піскляк Ольга, учениця 11 класу.

Лауреат обласного фестивалю-конкурсу «І слово, і пісня, матусю, тобі» в номінації «Авторський вірш» Чоп Наталія, учениця 7 класу

І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу  юних зоологів і тваринників  номінація «Орнітологія» Вільховий Сергій, учень 7 класу

І місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з екології  Чоп Ірина, учениця 11 класу

ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукових товариств, КЗ ЛОР « Львівська  обласна Мала академія наук  учнівської молоді» секція «Екологія» Чоп Ірина, учениця 11 класу.

ІІ місце в обласному конкурсі екологічних проектів «Дотик природи-2015» в номінації «Екологія» Чоп Ірина, учениця 11 класу

Учень 7 класу Вільховий Сергій зайняв почесне ІІ місце у фінальному  етапі ХІ Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, з роботою «Особливості гніздування чаплі сірої на території с.Комарів» секція «Зоологія». Переможця підготувала вчитель біології Гладиш Н.Р.

Учні школи також були активними учасниками інтерактивних  конкурсів: «Колосок» - 26 учнів, «Грінвіч» 20 учнів, «Олімпус» - 20 учнів, «Геліантус» - 15 учнів, «Орлятко» - 10 учнів, «Муьтитест» - 8 учнів, «Кенгуру» - 18 учнів.

Аналіз результативності виступу учнівської команди Волицької ЗШ  на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси.

            Проте необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

Заступнику директора Думас М.П. слід посилити контроль за позакласною роботою вчителів і особисту відповідальність за її стан.

Проте в роботі з обдарованим школярами виявлено певні недоліки. Мало школярів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості інформаційно-бібліотечного центру. Лише 6 учнів школи є слухачами Сокальської МАН.

У зв'язку з цим  метою залучення обдарованих  дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів  є удосконалення  навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності.

Необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки виховної роботи за 2014-2015 н.р.

Відповідно до плану роботи школи на 2014/2015  навчальний рік заступником директора Чоп О.М.  було проаналізовано стан виховної роботи педагогічного колективу у  2014/2015  навчальному році. За результатами аналізу з’ясовано, що виховну роботу у  2014/2015  н. р. організовано відповідно до плану роботи школи  та чинних нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України.

    Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді  пріоритетних напрямків відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів  1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 124.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.   

        У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності, тому     пріоритетним у виховній роботі школи є:

           - реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

           - залучення молоді до національної та світової культури;

           - збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

           - виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

           - забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої  

              компетентності.

 Мета виховної роботи:  

      1). Створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості (виховання гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості, формування чіткої громадської позиції та розуміння своєї ролі в суспільстві);

        2) Формування морально-етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури;

        3) Формування фізичної досконалості, зміцнення здоров'я;

        4) Формування в учнів системи наукових знань про природу, людину, суспільство, почуття національної самосвідомості готовності до професійного самовизначення.

За результатами аналізу з’ясовано, що виховну роботу у  2014/2015  н. р. організовано відповідно до плану роботи школи, виховної програми  та чинних нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України.

      Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді  пріоритетних напрямків відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів  1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 124.

Для організації ефективної роботи щодо формування ціннісного ставлення учнів до себе було проведено   тижні:

«Увага! Діти на дорозі!», Малі  олімпійські  ігри, тиждень  правового навчання та виховання ,тиждень мистецтв ,тиждень профілактики ВІЛ – інфекції та СНІДу «СНІД – стосується кожного», тиждень права, історії, біології та основ здоров’я, трудового навчання та профорієнтації, воїнської слави( до  Дня захисника Вітчизни), шевченківські дні, тиждень  світової літератури.(до Всесвітнього дня поезії), тиждень книги(до Міжнародного дня дитячої книги) тиждень здоров'я ,День пам’яті, екологічної освіти(  до Міжнародного дня Землі ,тиждень  пам’яті і примирення ,тиждень родини.(до Дня матері та Міжнародного дня сім'ї ).

Проведення інструктажів з правил безпеки учнів під час проведення свят, спортивних заходів та напередодні канікул

Практичним психологом Антощук Л.Є.  та Мокрій М.М. відповідно до плану проводились анкетування: виявлення проблем учнів  молодшого віку  (1-4 кл.),  «Соціометрія», (5-10 кл.) «Неіснуюча тварина» (1 кл.), «Тривожність»(1-3 кл.), « Чи готові ви до ЗНО?»( 11 кл.), « Оцінювання успішності навчальної роботи вчителів з точки зору учнів» ( 5-8 кл.) ;  проведення міні-тренінгу « Ваш життєвий шлях»(11 кл.).Психологічною службою школи надавалися консультації та практична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, було проведено ряд бесід виховного спрямування з учнями Стемковським О., Малиновським М.(5 кл.),Гнурою Т.,  Скалецьким Д. ( 4 кл.), Потапом О., Савкою Д., Бугаєм Б. (8 кл.), Галушкою М., Герусом І., Герусом П., Шклянкою М., Дінтером С., Вільховим П.,Гайдюком Я.,( 9 кл.), Галушкою О., Ващуком А. ( 7 кл.)

На формування в учнів навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації у школі  працювали органи учнівського самоврядування: проводилися рейди «Всі на уроках», «Учень на перерві», «Зошит – дзеркало учня», «Підручник на уроці», «Щоденник – основний документ учня» та інші. Учні організовували чергування по школі, в їдальні, під час свят, були відповідальними за проведення загальношкільних лінійок та свят. Кожна комісія учнівського парламенту прозвітувала про свою роботу перед учнями та вчителями у кінці кожного семестру. Але робота органів учнівського самоврядування, що є важливою умовою формування в учнів активної життєвої позиції, адекватної оцінки своїх здібностей і можливостей  ще потребує певного удосконалення. Такі висновки можна зробити , врахувавши результати моніторингу роботи органів учнівського самоврядування( січень, квітень).

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини» є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, уміння працювати в групі та колективі, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, засвоєння родинних цінностей.

Головним результатом діяльності школи в цьому напрямі є свідоме дотримання учнями встановлених правил, норм, прийнятих у школі, шанобливе ставлення до людей.

З метою формування в учнів активної моральної життєвої позиції протягом 2014/2015  навчального року пройшли такі заходи для учнів: виготовлення листівок для мам, години спілкування  «Ніщо не вічне – вічні матері», родинна вітальня «Я вдячна Богові за маму», « 100 днів у школі», конкурс презентацій «Образ матері в мистецтві»;

- Зустріч з учасниками бойових дій АТО, солдатами строкової служби, «І не померкне слава їх в віках»(роковинам Небесної сотні присвячується);

-Години спілкування  «Усі професії хороші, усі професії потрібні», Інформаційно-пізнавальна акція  профорієнтаційного спрямування “Можу, хочу, треба”;

-Конкурсно-розважальна програма «Андріївські  вечорниці»;

-Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли»  з правознавства, української мови та літератури, хімії, географії, математики;

-Години спілкування «Чорна сповідь твоя, Україно», акція «Незабудки пам’яті»;

-дитяча Хресна Дорога « Під хрест Твій стаю»; Молитовна естафета за мир в Україні;

-Етичні тренінги «Усі ми різні, усі ми рівні»; круглий стіл «Толерантність – вимога сучасності».

Практичний психолог   співпрацює з батьками,  хоча ще потребує удосконалення система батьківського  всеобучу. Батьки активно були залучені до загального виховного процесу, позакласної роботи з класними колективами. Класними керівниками здійснювалась систематична індивідуальна робота з родинами, батьки були присутніми на засіданнях Ради профілактики та правопорушень .

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. На формування в учнів зазначеного комплексу особистісних якостей  проводилися такі заходи:

- тематичні лінійки до Дня Соборності України; до Дня героїв Крут «Найвища любов», УПА

- тиждень патріотичного виховання до Дня захисника Вітчизни «Ми -українці», в рамках якого проведено конкурс-огляд стройової пісні;

- Літературно-музична композиція «Нема на світі України, немає другого Дніпра» у рамках тижня

вшанування пам’яті Т.Шевченка; « Я буду вічно жити» до Дня народження Лесі Українки; конференція до 120 річниці від Дня народження О. Довженка « А серце моє поховайте в Україні»;

- акція «Чорнобиль не має минулого»; виготовлення солом’яних оберегів на підтримку воїнів АТО;

- тиждень пам’яті  та примирення «Дорога ціна  перемоги» ;

- лінійка-реквієм « У наших серцях вони назавжди залишились»( вшанування пам’яті  героїв Небесної сотні), «Історія гідності та скорботи Майдану»; « Пам'ять- нескінченна книга»

"З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до праці  практичним психологом проведено цикл бесід і тренінгів для  старшокласників з трудового законодавства та питань з підготовки молоді до життя в ринкових умовах, тестування й анкетування старшокласників щодо їх професійної орієнтації.

Проводилося чергування учнів по школі та в класах. Щотижня здійснювалися трудові десанти з прибирання закріплених територій «Школа – наш дім, ми – господарі в нім», акції «Чисте подвір’я»,         « Прибраний клас», проводилися конкурси на кращу клумбу. Учні були залучені до участі в акції «Посади дерево- збережи планету». Ними висаджено понад 20 ялин, квіти на території школи .

Організовано та проведено заходи щодо професійної орієнтації спільно з професійними училищами та коледжами: Сокальським професійним ліцеєм, Червоноградським професійним  ліцеєм, Червоноградським гірничо-економічним коледжем згідно з планами спільної діяльності.

Але потребує уваги формування у вихованців більш критичного підходу до вибору майбутньої професії.

З метою екологічного виховання  продовжила роботу екологічна бригада «Сполох» (керівник Гладиш Н.Р.). У березні- квітні організовано екологічну декаду «Чисте довкілля», в рамках якої проведені акції «Чорнобиль не має минулого», «Чисте подвір’я», «Посади дерево- збережи планету». Яскравим прикладом свідомого ставлення до збереження природи, почуття відповідальності за неї стала акція «Годівничка», в якій взяли участь учні 1-4-х класів.

Питання «Формування екологічної культури особистості шляхом залучення учнів до активної екологічної діяльності» заслухано на засіданні методичного об’єднання  класних керівників .

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва» є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації.

Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну участь вихованців у культурному житті школи: концертах, виставках, конкурсах тощо.

Так організовані виставки дитячих малюнків «Україна-мій рідний дім», «У світі чудового», «Сторінками Біблії», фотовиставки «Світлини мого села» , « Мій домашній улюбленець».

У березні під керівництвом  класних керівників організовано виставку дитячих робіт «Природа і фантазія», у квітні - « Писанкова Україна».

Організовано та проведено  екскурсії до драматичного театру, цирку, музеїв  м. Львів .

Поступово налагоджується робота щодо залучення учнів до районних, обласних та всеукраїнських творчих конкурсів, таких як : «Сурми звитяги», «Різдвяні дзвіночки», « І слово, і пісня, матусю, тобі»

Основний акцент у виховній роботі в 2014/2015  навчальному році поставлено на гармонізацію родинного та шкільного виховання. З цією метою було активізовано роботу клубу батьківського спілкування, де батьки мають можливість підвищувати свою педагогічну грамотність.

Так, протягом року на засіданнях клубу батьківського спілкування класними керівниками, психологом школи, заступником директора з ВР було проведено такі лекції для батьків:

 «Результативність навчання. Від чого вона залежить?»

 «Агресивні діти. Причини й наслідки, шляхи усунення дитячої  агресивності».

«Розвиток творчих здібностей учнівської молоді».

«Проблема шкідливих узалежнень серед підлітків».

Тренінг-консультація «Відповідальність, самооцінка й самоконтроль. Як їх розвинути у собі?»

Практикум «Вибір професії».

Бесіда «Життя- найбільша цінність»

Тренінг «Як допомогти дитині подолати стрес».

«Молодь і соціальні мережі. Небезпека в соціальних мережах»

Ефективність виховання дитини прямо залежить від того, наскільки тісно взаємодіють школа і сім’я. Провідну роль в організації співпраці школи і родини відіграють класні керівники . Саме від їх роботи залежить, чи будуть батьки розуміти політику, що проводиться школою по відношенню до виховання та навчання дітей, чи будуть брати в ній активну участь .Своїми проблемами та здобутками мають змогу ділитися класні керівники на засіданнях ШМО класних керівників, виступаючи із доповідями, організовуючи відкриті виховні заходи, знайомлячи колег із новинками педмайстерності.

Але потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів, ще не на достатньому рівні налагоджена діяльність педагогічного колективу щодо впровадження форм роботи із сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «педагоги - батьки - учні» та пропаганди педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

Здійснення роботи щодо систематичного доведення до педагогічних працівників та роз’яснення нових нормативно-правових документів з питань профілактики злочинних проявів серед дітей та підлітків проводилась систематично.   У школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень. Наказом директора школи створена рада профілактики, до складу якої входять як представники учительського колективу, так і представників батьківського комітету школи, громади. Робота вищевказаної ради спланована згідно плану роботи школи на 2014-2015 н.р. В навчальному закладі заведена книга протоколів засідань ради профілактики, в якій фіксується дата проведення засідань ради,  порядок денний, виступи доповідачів, співдоповідачів, рішення ради. Згідно зроблених записів в книзі протоколів  протягом 2014-2015 навчального року було проведено 5 засідань ради профілактики правопорушень, на яких були присутні спеціалісти зі служби у справах дітей, відділу кримінальної міліції Сивак Р.Ю., Мроць І.А., Петрига А.І. У школі оформлено  куточок правознавства, де діти можуть прочитати про свої права та обов'язки, інформація на якому постійно оновлюється. За правову роботу в школі відповідає вчитель правознавства  Худа М.Р. Створено банк даних дітей, схильних до правопорушень, дітей , що проживають в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.      Згідно заяв класних керівників на внутрішньошкільному   обліку  перебували учні  9 класу:  Галушка М., Дінтер С. , Івашків Р., Шклянка М., Вільховий П. Робота з ними спланована практичним психологом, класним керівником Луцик С.М. та заступником директора з виховної роботи Чоп О.М. Звіт про роботу складається класним керівником і заступником директора з ВР один раз у квартал. На останньому засіданні ради профілактики усіх цих учнів було знято з внутрішкільного обліку.

З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя класними керівниками , практичним психологом , радою учнівського самоврядування проводилась просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю. Проводилась просвітницька робота з питань санітарно-гігієнічної грамотності учнів.

В кожному класі проводились бесіди , інші виховні заходи, спрямовані на повторення правил дорожнього руху, безпечної поведінки дітей в різних умовах. Для проведення виховних заходів, формування читацьких інтересів учнів у бібліотеці організовуються виставкові експозиції з питань формування правових орієнтирів серед молоді, проводяться бібліотечні уроки.

       Протягом року постійно здійснювався контроль за станом відвідування учнями школи.      

З метою зайнятості учнів у позаурочний час організовано роботу 5  гуртків :дівочий хор, хореографічний ( 2 гр.), паперопластика (3 гр.), паперопластика ( квілінг), історичне краєзнавство, гурток козацько-лицарського виховання « Джура». Керівники гуртків звітують про проведену роботу у формі виставок двічі на рік, захист-звіт електронних презентацій, участь у районному Святі Героїв.

За результатами аналізу були виявлені недоліки у виховній роботі у 2014/2015  навчальному році:

•          Недостатньою залишається робота з виховання в учнів позитивного ставлення до навчання.

•          Потребує удосконалення робота класних керівників з виховання в учнів ціннісного ставлення до праці, людей, мистецтва.

•          Не повністю використали свої можливості і своє призначення органи учнівського самоврядування.

•          Недостатній рівень формування у вихованців більш критичного підходу до вибору майбутньої професії.

•          Потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів.

•          Потребує удосконалення система роботи зі здібними учнями щодо їх творчого розвитку та підготовки до участі в обласних та всеукраїнських заходах.

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Про підсумки методичної роботи за 2014 – 2015 н.р.      

           У 2014-2015 навчальному році методична робота в закладі здійснювалась відповідно до Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту». Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти ( 12-річна школа); рекомендаціями щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти; Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010  за № 1255/18550, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 153 від 02.09.2014 року “Про організацію методичної роботи в 2014-2015 навчальному році.”

  Педагогічний колектив працював над заключним  етапом  реалізації науково-методичної проблеми «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання.  Виховання в учнів свідомого ставлення до набуття знань, вибору професії, підготовки до життя і трудової діяльності».

Роботу педагогів було спрямовано на аналіз, систематизацію та узагальнення результатів діяльності за період роботи колективом школи по реалізації науково-методичної проблеми.

За звітний період було проведено наступну роботу:

·             проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань, тестування з метою вивчення впливу запропонованих інновацій на рівень навчальних досягнень учнів;

·             вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;

·             проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань в рамках фестивалю методичних ідей « Від творчого вчителя – до майстра своєї справи»;

 • оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів, збірки конспектів уроків «Сучасний урок», підшивки педагогічних знахідок учителів школи « Родзинки педагогічного досвіду», педагогічні читання  на тему «Життєвий приклад та спадщина митрополита Андрея Шептицького – духовний скарб для педагогів, батьків, дітей».
 •   Найяскравішим проявом творчої взаємодії педагогів щодо підведення підсумків роботи над проблемною темою стали педагогічні ради, педагогічні читання, методичні оперативки.

Методична робота в закладі відбувалася відповідно до плану роботи методичного кабінету та реалізувалася в різних формах: колективних, групових та індивідуальних ( семінари-практикуми,  засідання «круглих столів», психолого-педагогічні читання, наради, консультації,предметні тижні, самоосвіта).

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі працювала методична рада, до складу якої входили:  директор школи, заступник директора з навчально-виховної  роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, динамічних  груп учителів.

Впродовж  року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі  актуальні питання:

·             методики викладання навчальних предметів та виховної роботи з учнями;

·              вивчення та  впровадження у практику роботи школи досягнень психології, педагогіки, кращого педагогічного досвіду;

·              оволодіння інноваційними технологіями, найдосконалішими методиками, формами та принципами навчання і виховання школярів;

·             аналіз рівня навчальних досягнень, умінь та навичок учнів;

·             труднощі опанування учнями програмовим матеріалом, розробка рекомендацій щодо підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу;

·             уміння педагогічного колективу працювати зі здібними та обдарованими дітьми.

Методичною радою школи  здійснювався аналіз матеріалів,організація і підготовка таких заходів:

·             поповнення матеріалів методичного кабінету творчою спадщиною Великого Кобзаря;

·             підготовка семінарських занять:  « Використання інтерактивних форм і методів у навчальному процесі»,  «Оцінювання і аналіз результатів навчально – пізнавальної діяльності учнів»,;

·             підготовка «круглого столу» : «Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання і виховання школярів» ,

·             обговорення і затвердження змісту методичного  бюлетеня:

 « Диференціація навчально-виховного процесу»;

·             обговорення та затвердження матеріалів на виставку педагогічних знахідок «Педагогічний досвід та почин» тощо.

У системі внутрішньо шкільної науково-методичної роботи відповідно до її структури було організовано роботу циклових методичних груп  вчителів:

·             початкових класів    ( голова Махіброда М.В.);

·             природничо-математичного циклу       ( голова Коновалець П.С.);

·             суспільно-природничого циклу            ( голова Стецюк Н.А.);

·             гуманітарного циклу                              ( голова Солдат Г.Я.);

·             класних керівників                                 ( голова Луцик С.М.).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки,  фахової майстерності вчителя, методики проведення уроку. Засідання методичних об’єднань були сплановані і проведені відповідно до плану роботи закладу. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися питання психолого - педагогічного , методичного спрямування та організаційні заходи щодо підвищення педагогічної майстерності вчителів та покращення якості навчальних досягнень ,  культури поведінки  та дотримання Статуту школи вихованцями закладу.

Протягом року вчителями школи були підготовлені і проведені відкриті уроки, позакласні заходи в межах предметних тижнів, окружних семінарів.

Згідно графіка методичного кабінету в закладі проведено предметні тижні з базових дисциплін: тиждень початкових класів; математики і фізики,  хімії, біології, географії і історії,  української і світової літератури, англійської мови,  фізичної культури.

Всі заходи в межах Тижнів пройшли на належному рівні. Під час їх проведення учні закладу залучалися до різних видів діяльності, мали змогу поглибити і розширити знання з базових дисциплін, продемонструвати свої знання і вміння у конкурсах інтелекту, творчості, фізичної підготовки, задовольнити потребу у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей. За підсумками всіх предметних тижнів видано підсумкові накази.

Слід відмітити високий рівень  організації самоосвітньої діяльності педагогів. В цьому навчальному році творчу роботу в цьому напрямку активно здійснювали   Іськевич О.М., Кус Г.П., Іванчина Н.П., Стецюк Н.А.,  Паращинець С.Д., Фляк Н.М., Гладиш Н.Р., Думас М.П.  та  інші вчителі.

 Аналіз відкритих уроків та позаурочних заходів показали,  що учителі нашої школи добре володіють теоретичною підготовкою сучасного уроку,  фактичним матеріалом, вдало застосовують методи і форми роботи з учнями,  перспективний педагогічний досвід та спадщину великого педагога В.О. Сухомлинського. 

На початок 2014-2015н.р. якісний склад педагогічного колективу закладу становив:

роки

9 тарифний

розряд

Спеціаліст

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель - методист”

2014-2015

8

3

1

10

5

4

1

Протягом року підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи відбувалося через самоосвіту; участь в роботі методичних об’єднань, конкурсах, виставках, курсах підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

В цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли  5 педагогів школи. Результативно працювала атестаційна комісія закладу. Підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель,  9 тарифний розряд -1 вчитель, встановлено   « спеціаліст вищої  категорії» -  2 вчителям.

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, колеги , члени районної атестаційної комісії.

 Презентація творчого звіту учителів Стецюк Н.А та Іванчини Н.П., які атестувалися пройшла  на належному рівні. Досвід досвідчених педагогів заслуговує на узагальнення та застосування в педагогічній практиці. За сумлінну  і наполегливу працю, творчість та ініціативність адміністрація школи порушила клопотання  перед  відділом освіти Сокальської РДА про нагородження учителів школи Фляк Н.П., Іванчину Н.П., Стецюк Н.А., Паращинець С.Д. Почесними грамотами за сумлінну працю.

Учителі Іванчина Н.П., Лисюк Н.І., Думас М.П., Гладиш Н.Р.,  Луцик С.М. є членами журі районних  учнівських олімпіад з української мови, світової літератури, хімії та біології  та  членом  обласного оргкомітету  учнівських олімпіад з екології.

 Під керівництвом учителів закладу  Думас М.П., Гладиш Н.Р., Гнатів Н.І., Ковальчук Л.Н, Солдат Г.Я., Худа М.Р. учні беруть участь і є переможцями   Всеукраїнських та Міжнародних  інтелектуальних конкурсів «Колосок», «Левеня»,  «Кенгуру», «Бобер», «Грінвіч», «Лелека».

За підсумками роботи над власною науково- методичною проблемою  педагоги Думас М.П., Гладиш Н.Р.  підготували збірки матеріалів : « Ігрові методи навчання на уроках хімії як форма розвитку творчих здібностей».

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах та блогах вчителів. В журналі «Все для вчителя» розміщено методична розробка уроку вчителя хімії Думас М.П.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 -   забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою  створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно-орієнтовані педагогічні технології);

 - стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

 -   накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

 -  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

 Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою ,та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Аналіз підсумків поточного навчального року дає підстави зробити висновок,  що методична робота в закладі є системною і результативною, а  рівень фахової майстерності педагогів зріс, але є питання над якими потрібно працювати в майбутньому:

·             інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

·             недостатня активність педагогів закладу у роботі окружних  і районних структурах методичної роботи;

·             активізація роботи по  вивченню, узагальненню і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи;

·             організація системної роботи зі здібними і обдарованими дітьми та з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Відповідно до результатів педагогічного аналізу  методична робота закладу  у 2015-2016 навчальному році повинна бути спрямована на:

·             практичну спрямованість творчих досягнень педагогічних працівників закладу;

·             глибоке вивчення перспективного досвіду кращих педагогів сучасності з метою практичної реалізації в нашій школі;

·             забезпечення системності і послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти;

·             застосування методів і форм роботи  компетентнісного та особистісно-орієнтованого  підходу  до педагогів і учнів;

·             створення ситуації успіху в шкільному колективі;

·             створення умов для максимального розкриття інтелектуального  потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу;

·              підвищення показників результативності навчально-виховного процесу, культури поведінки та спілкування .          Отже, слід зазначити, що методична робота у 2014-2015н.р. проводилася на належному рівні.
 

Про підсумки роботи школи в еколого-натуралістичному напрямку у 2014-2015 н.р.

На сучасному етапі розвитку держави велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем. Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту. В сучасних умовах екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання учнів шкіл району. Екологічна культура включає в себе знання про природу, яка є джерелом життя та краси, викликає морально-естетичні почуття та переживання, породжує відповідальність за її збереження, здатність порівнювати кожний вид діяльності із збереженням навколишнього середовища та здоров’я людини, глибоку зацікавленість в природоохоронній діяльності. Основними напрямками роботи  еколого-натуралістичного напрямку є: популяризація екологічних знань, організація та проведення екологічних екскурсій,створення банку екологічних ідей та пропозицій, участь у екологічних акціях, конкурсах, проектах обласного та міжнародного значення.  В цих напрямках  керівник   еколого-натуралістичного напрямку Гладиш Н.Р., опираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи засоби народної педагогіки, веде постійний пошук нових підходів  у створенні навчально-виховної системи закладу, яка б відповідала потребам розвитку творчої особистості, скерованої на загальнолюдські та культурно-національні цінності. 

З метою виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, підвищення рівня усвідомлення школярами ролі та значення довкілля в житті людини, активізації учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи протягом 2014-2015 навчального року у школі було завершено роботу над екологічними проектами: «Збережи красу Землі для нащадків», «Внутрішнє та зовнішнє озеленення школи», навчальна екологічна стежина «Дивосвіт природи».

До роботи над проектами були залучені учні 1-11 класів.

Для ефективної роботи школярів в еколого-натуралістичному напрямі у школі працюють  екологічні секції шкільного  парламенту, який включає такі комітети:

•         з організації природоохоронної діяльності,

•         з реалізації проекту “Озеленення школи",

•         з реалізації проекту “Екологічна стежка»,

•         з організації та проведення екологічних заходів та трудових акцій;

•         відповідальні за випуск екологічної стінгазети.

Проект «Озеленення школи» проводився у двох напрямках:

·         Озеленення класних кімнат, навчальних кабінетів, коридорів школи.

·          Озеленення шкільної садиби.

Серед учнів 1-11 класів була організована акція «Галерея кімнатних рослин», під час якої школярі проводили паспортизацію кімнатних рослин, змагання на краще вирощений вазон.

            У результаті трудової акції «Парад квітів біля школи», учні  доглядали чотири  клумби, випускники посадили дерева у шкільному саду.

У рамках реалізації проекту «Збережімо красу Землі для нащадків» проведено загальношкільні  заходи та конкурси:

·         Виставка-огляд «Квітковий вернісаж».

·         Акція «Збережи ялинку», під час якої школярі продемонстрували творчу діяльність та кмітливість у виготовленні ялинок та новорічних прикрас з підручного матеріалу.

·         Участь у міжнародній освітній програмі «Лелека». Четвертий рік поспіль учні проводять моніторинг гніздування білого лелеки на території сіл Волиця, Комарів та Зубків. Результати досліджень надсилають до Західноукраїнського орнітологічного товариства.

·         Виставка-конкурс «Природа і фантазія» проходила за такими номінаціями: аранжування та флористика, різьблення, бісерування, малярство на склі, вишивка.

·         Конкурс на кращий малюнок та фотографію на природничу тематику «В об’єктиві натураліста».

·         Трудова акція «Ліс – зелений друг землі». Школа надає посильну допомогу Бендюзькому лісництву під час посадки лісу та збиранні плодів.

Під керівництвом вчителя біології Гладиш Н.Р. старшокласники проводять науково-дослідницьку роботу, працюють над  написанням екологічних проектів.

Протягом навчального року учні школи брали активну участь в обласних етапах конкурсів та акцій, організованих Львівським обласним еколого-натуралістичним центром, а саме:

·         Всеукраїнській дитячій еколого-краєзнавчій естафеті «Малі річки – життя України».

·         Обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Годівничка».

·         Обласному конкурсі на кращу екологічну стежку.

·         Обласному конкурсі дитячої фотографії на природничу тематику.

Результати  конкурсів та олімпіад:

ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади  з екології зайняла Чоп Ірина, учениця 11 класу, яку підготувала вчитель біології Гладиш Н.Р.

 Чоп Ірина писала роботу «Оцінка фітотоксичних грунтів агросистем за дії гербіцидів» і зайняла  ІІ місце в обласному конкурсі екологічних проектів «Дотик природи-2015» в номінації «Екологія», а учень 7 класу Вільховий Сергій зайняв почесне ІІ місце у фінальному  етапі ХІ Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, з роботою «Особливості гніздування чаплі сірої на території с.Комарів» секція «Зоологія». Переможців підготувала вчитель біології Гладиш Н.Р.

 Учні початкових класів прийняли активну участь у районному конкурсі «У світі цікавих проектів» в номінації «Захист природи» Рурка Вадим, учень 3 класу(ІІ місце) та в номінації «Лісова аптека» Солдат Анна, учениця 2 класу(ІІІ місце). Призерів підготували вчителі початкових класів Махіброда М.В. та Іськевич О.М

Протягом місячника озеленення та благоустрою, силами учнівського колективу було ліквідовано кілька стихійних смітників, очищено 3 км прибережної смуги річки Білий Стік, посаджено 5 га лісу.

Для глибшого пізнання школярами природи рідного краю з варіативної складової навчального плану у 2014-2015 н. р. було виділено  1 год. на вивчення факультативного  «Екологія людини» (10 клас).

 

 

 

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

-          дітей з багатодітних родин – 56

-          дітей з малозабезпечених родин – 5

-          дітей самотніх матерів – 3

-          дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

-          дітей-інвалідів – 2

-          дітей, що стоять на диспансерному обліку – 7

-          дітей напівсиріт - 4

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі навчального року вчителями      було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей пільгових категорій, складено акти обстеження.

Усі діти з малозабезпечених родин були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. У вересні місяці бібліотекарем були видані усі підручники дітям пільгового контингенту.

Також, у листопаді, усі пройшли щорічний поглиблений медичний огляд.

Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах. У районному конкурсі «Ким я хочу бути? Як я цього досягну?» Шевчук Н.О., Яковенко І.Л., Скакун В.П., Декун Х.С., Ничай Т.Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація харчування школярів.

                   Згідно річного плану, з метою організації харчування дітей , протягом 2014-2015 навчального року було організовано  гаряче  харчування для учнів всіх категорій школи             (безкоштовне для учнів 1 – 4 кл., сиріт та дітей із малозабезпечених сімей ) на базі шкільної їдальні.

Спланована робота щодо планового охоплення учнів харчуванням.

       З метою систематичного контролю з організації гарячого харчування в школі була створена рада  з харчування, яка  суворо контролює виконання вимог щодо організації санітарно - епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно - гігієнічних вимог .

Кожного місяця на всіх рівнях (педрадах, нарадах, зборах) розглядалися питання щодо покращення  стану харчування школярів у закладі. За санітарним станом шкільної їдальні слідкували вчителі закладу відповідно графіку.

Усі працівники харчоблоку мають санітарні книжки, своєчасно проходять медичне обстеження.

    Їдальня була забезпечена необхідною кількістю маркерованого посуду, миючими та дезинфікуючими  засобами, морозильна камера в задовільному стані, холодильник  працює.

         З метою недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно - гігієнічних вимог та заходів щодо покращення стану харчування школярів бракеражна комісія  суворо контролює перелік страв, відповідність виходу порції . Здійснювався медичний та педагогічний контроль за організацією харчування учнів.

     З метою прищеплення навичок культури прийому їжі шкільна їдальня оформлена стендами , в наявності куточок здоров’я. Класними керівниками та адміністрацією протягом року проводилась роз’яснювальна робота , анкетування батьків та школярів з питань харчування.

   З метою пропаганди гарячого харчування учнів в грудні на батьківських зборах  проведено засідання батьківського лекторію «Умови підвищення працездатності та успішності дітей», в якому одним з важливіших  факторів є харчування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність психологічної служби

У 2014-2015 н. р.  психологічною службою (ПС) школи план роботи в повному обсязі виконано.

Проведена відповідна діагностична робо­та по виявленню рівня готовності дітей до школи.  Психологічна готовність до школи – системна освіта, яка включає в себе інтелектуальну, емоційну і соціальну зрілість. Для раннього вияву дітей, які потребують додаткової уваги вчителя, діагностиці  підлягали такі показники психологічної готовності до навчання:

 1. шкільна мотивація;

 2.рівень розвитку мовлення; 

 3.довільність поведінки і діяльності;

 4.рівень розвитку тонкої моторики;

 5. рівень розвитку мислення.

  Таким чином, зібрана інформація дала змогу вчителю організувати ціленаправлені додаткові заняття з  п’ятирічками, важливі для зростання якості показників психічного  розвитку   Так, серед першокласників високий рівень виявили -36,4%; достатній-27,2%;  середній-18,2%; низький-18,2%.           

З метою попередження виникнення дезадаптації учнів проведено обстеження серед учнів 1, 5 класів та виділена група ризику. Проведе­на робота з учнями групи ризику. Рівень учнів з ознаками дезадаптації наприкінці навчально­го року помітно знизився. Серед учнів 1 кла­су на початок року неадаптованих до навчання учнів не було. Серед п'ятикласників було вияв­лено 14,2 % дітей з високим рівнем тривожності та 0,7 % дітей, які мали негативний соціальний статус.

Порівнюючи результати дослідження адап­тації п'ятикласників  2014 - 2015 н.  р.,  можна казати про більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так, показники загальної адаптованості п'ятикласників цього року якісно зросли.  Таке поліпшення ситуації не випадкове. Взаємодія і наступність початкової і середньої школи в підтримці та підвищеній увазі до учнів, систематичне висвітлення даної проблеми на педрадах, нарадах, психологічний семінар-практикум для вчителів, які викладають у 5 класі щодо гуманізації взаємин з учня­ми, робота класних керівників, виступи психоло­га на батьківських зборах — усе це є ефективною системою роботи щодо профілактики дезадапта­ції п'ятикласників.

Проводилася профорієнтаційна робота з учнями 9 та 11 класів.

Недоліками профорієн­таційної роботи є те, що неможливо створити профільні класи відповідно до потреб учнів, бо класів у паралелі по одному і профіль обирається адміністрацією.

Протягом 2014            -2015   н. р. найбільш ефек­тивна діяльність ПС школи відзначалася в на­казах, протоколах нарад при директорові та за­сідань Ради школи. Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота. Багато уваги приділено роботі з педколективом та бать­ками.

Аналізуючи проблеми звернень, можна поба­чити, що найбільша їх кількість з боку всіх учас­ників навчального процесу з приводу емоційних проблем та проблем у спілкуванні. Тому необхід­но врахувати це наступного року та розробити виховні години, виступи на батьківських зборах, рекомендації для вчителів із цих тем. Також продовжити роботу з емоційними станами учнів.

Розділ ІІІ. Основні завдання, які ставляться перед колективом на 2015-2016н.р.

 

Педагогічний колектив в 2015-2016 навчальному році розпочинає роботу над єдиною науково-методичною проблемою:


 “ Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховний процес як умова якісного освітнього простору”.

 

 

Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2015-2016 навчальний рік.

 

Головне завдання  колективу школи в 2015-2016 навчальному році:

Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах          

    (директор, адміністрація, співробітники)

Навчальна робота

               1.Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах на районному та окружному рівні

                                                                                                                     (учителі школи)

    2 . Підвищити результативність навчальної роботи в старших  класах.

                                                                                                  ( вчителі - предметники)

          3.   Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  дітей з особливими здібностями.                                                                                         

(класні керівники)

           4.  Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.

      (Адміністрація)               

Виховна та соціальна робота

 1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .

  (Практичний психолог, класні керівники)

 1. Виховувати дітей у дусі любові до України.

                                                                                                  (Класні керівники)

 1. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

(Рада Профілактики, класні керівники)

 

Методична робота.

1.      Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

                                                                                                          (Кус Г.П., методрада)

2. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь

                        (Думас М.П., методрада)               

3.Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня

          (Думас М.П., методрада)              

Господарча діяльність.

1.Скласти загальношкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів.

(Кус Г.П.)

2. Забезпечити поповнення матеріальної бази для продовження комп'ютеризації усіх сфер  діяльності школи.

(Кус Г.П.)

Адміністративна діяльність

Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.

(адміністрація, профком)

 

 

Кредо колективу

 

Розвиток. І не "загальний розвиток", а розвиток творчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, а усіх, тому що віримо, кожна дитина обдарована і талановита.

 

 

Кредо вихованців

 

Пишайся школою і зроби все, щоб вона пишалася тобою