І. Загальні положення

 

.   Волицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, постанов Кабінету Міністрів України:
  • від 14.01.2004 р. №24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти";
  •  від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
  •  від 23.11. 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти»,
              з  урахуванням вимог Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
        Робочий навчальний план складено відповідно структури навчального закладу:

 

- 1-4 класи  - загальноосвітні класи;
- 5-9 класи – загальноосвітні класи
- 10-11 класи – профільні класи(універсальний профіль)

 

     .         Робочий навчальний план  Волицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. на 2015/16   навчальний рік складений на основі листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2015/2016 навчального року» , а саме:

 

 
  • 1-3 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572;
  • 4 клас - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682;
  • 5-7класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (додаток 1), затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 03.04.2012р. №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від  29.05.2014р. № 664; 
  • 7-9 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 ;
  • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від  29.05.2014р. № 657 .

 

/Робочі навчальні плани додаються як додатки/

 

    Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, розвиток школи  у еколого-натуралістичному напрямку   в 8-9  класах здійснюється  допрофільне навчання

 

№з/п

Клас

Профіль універсальний

1.

10

Універсальний профіль

2.

11

Універсальний профіль

 

Мова навчання – українська.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 

     Робочий навчальний план  Волицької ЗШ І-ІІІ ст.  охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.
Повноцінність загальної   середньої   освіти   забезпечується реалізацією як інваріантної,  так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.
       Варіативна складова сформована на основі результатів діагностики учнів, експертизи  стану реалізації варіативної складової навчального плану попередніх років, з урахування кадрових можливостей, матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи і в ній  передбачено виділення годин на вивчення таких предметів, курсів, факультативів:

№з/п

Клас

Кількість годин

Назва курсу за вибором, факультативу

1

1

35

 

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

Курс за вибором школи «Основи християнської етики»

2

2

35

 

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

Курс за вибором школи «Основи християнської етики»

3

3

35

35

 

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

Курс за вибором школи «Основи християнської етики»

4

4

35

35

 

35

Курс за вибором школи  «Логіка»

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

Курс за вибором школи «Основи християнської етики»

5

5

35

Курс за вибором школи «Основи християнської етики»

18

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

70

Факультатив «Німецька мова»

6

6

35

Математика (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

70

Факультатив «Німецька мова»

35

Курс за вибором школи

 «Основи християнської етики»

7

7

35

Факультатив «Основи християнської етики»

18

Українська мова (індивідуальні та групові заняття і консультації)

8

8

35

Факультатив  «Основи християнської етики»

35

Факультатив «Видатні постаті України середини ХVІ –ХVІІІ ст.»

18

Математика (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Українська мова (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Географія (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Основи здоров’я (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

35

Хімія (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Історія України (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

9

9

35

Факультатив «Основи християнської етики»

18

Географія (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Історія України (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Біологія (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Математика (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Українська мова (індивідуальні та групові заняття і консультації)

10

10

35

Факультатив «Екологія людини»

35

Факультатив  «Основи християнської етики»

 

35

Факультатив  «Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби»

18

Географія (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Історія України (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Художня культура (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Біологія (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

35

Хімія (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

35

Українська мова (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

11

11

35

Українська мова (індивідуальні та групові заняття і консультації)

18

Факультатив «Екологія людини»

18

Історія України (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Художня культура (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

18

Людина і світ (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

35

Факультатив  «Основи християнської етики»

35

Економіка (додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової)

35

Факультатив  «Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби»

           

Відповідно до наказу департаменту  освіти і науки Львівської ОДА від 20.06.2014р. № 08-01/196  «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання   у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2014/2015 навчальному році», враховуючи потреби учнів та побажання батьків, з метою духовного виховання школярів введено курс за вибором  «Основи християнської етики» у 1-6, факультатив «Основи християнської етики» у 7-11 класах.
         З метою реалізації проекту розвитку школи у еколого-натуралістичному напрямку, розширення, поглиблення і систематизації знань учнів про природу, господарську діяльність людини у 10 - 11 класах введено 35 та 17 годин курсу за вибором «Екологія людини»,  у 8- 9 класах –  виділено по 17 додаткових  годин для вивчення географії.
         З метою ґрунтовної підготовки до ДПА учнів 9 класу виділено  по 17  годин на індивідуальні заняття та консультації з  математики, української мови, історії, біології.
         Враховуючи індивідуальні особливості учнів, їх потреби та побажання  у 11 класі виділено  35 годин на індивідуальні  заняття з української мови.
          З метою формування національної свідомості, духовно багатої особистості, яка володіє вмінням сприймати українську культурну спадщину в усьому розмаїтті,  в 10 та 11 класах  виділено по 35  годин на вивчення факультативного курсу  «Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби», у 8 класі – 35годин на факультатив «Видатні постаті України середини ХVІ –ХVІІІ ст.».
               У зв’язку з великим обсягом програмового матеріалу  з предметів інваріативної складової навчального плану виділено по 17 додаткових годин на вивчення предметів історія України, художня культура, людина і світ, біологія, економіка та географія у 10,11 класах.

 

  1. Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин викладатимуться таким чином:

№з/п

Предмет

Клас

К-сть

годин

І семестр

ІІ семестр

 

Фізична культура

7 клас

 

2,5 год

2,5 год

2,5 год

 

Алгебра

7 клас

 

2,5 год

3 год

2 год

 

Геометрія

7 клас

 

1,5 год

1 год

2 год

 

Інд. заняття і консультації з української мови

7 клас

 

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Інд. заняття і консультації з української мови

8 клас

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Інд. заняття і консультації з математики

8 клас

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Історія України

9 клас

1,5 год

1,5 год

1,5 год

 

Основи здоров’я

9 клас

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Інд. заняття і консультації з біології

9  клас

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Інд. заняття і консультації з математики

9 клас

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Інд. заняття і консультації з історії

9 клас

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Інд. заняття і консультації з укр..  мови

9 клас

 

0,5 год

0,5 год

0,5 год

 

Біологія

11 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

 

Астрономія

11 клас

0,5 год

0,5 год.

0,5 год

 

               Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

 

№з/п

Предмет

Клас

к-сть учнів

К-сть груп/к-сть учнів

1

Інформатика

2

16

2/8/8

2

Інформатика

3

16

2/8/8

3

Інформатика

6

16

2/8/8

4

Інформатика

9

21

2/11/10

5

Інформатика

11

20

2/10/10

          

  ІІІ. Структура навчального року

 

     Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою. Навчальні заняття організувати за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня до 13 грудня, ІІ семестр – з 20 січня до 29  травня.
На виконання доручення уряду України щодо зменшення в межах області витрат енергопостачання (газу на 30%),  на підставі рішення сесії Сокальської районної ради № ______ від ___ 09.2014р. , за згодою батьківського та педагогічного колективів (рішення ради Волицької ЗШ І-ІІІ ст..  від 01.09.2014р. протокол № 1) внести зміни у структуру 2014-2015 навчального року.
        З 04.10.2014 р. перейти на 6-денний робочий тиждень з метою збільшення термінів  канікул.
  Канікули провести у наступні терміни:
 Осінні:       з 15.10.2014 р. по 19.10.2014 р.
 Зимові:      з 14.12.2014 р.  по 19.01.2015 р.
 Весняні:     з 16.02.2015 р. по 01.03.2015 р.
 Великодні: з 10.04.2015 р. по 13.04.2015 р.
        Навчання проводити  з наступним відпрацюванням:

 

   у 2014 році                                                       у 2015 році

    04.10. за 15.12                                                24.01. за 14.01.

    11.10. за 16.12                                                31.01. за 15.01                                                                    

    25.10. за 17.12                                                07.02. за 16.01                                                                   

    27.10. за 18.12                                                14.02. за 19.01

    28.10. за 19.12                                                07.03.  за 16.02                     

    01.11. за 22.12                                                14.03.  за 17.02                         

    08.11. за 23.12                                                21.03.  за  18.02                       

    15.11  за 24.12                                                28.03.  за 19.02                       

    22.11. за 25.12                                                 04.04. за  20.02                

    29.11. за 26.12                                                 06.04. за  23.02                    

    06.12  за 12.01                                                 07.04. за  24.02                       

    13.12  за 13.01.                                                08.04. за  25.02                  

                                                                              09.04. за 26.02                      

                                                                              18.04. за 27.02  

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи.
У 2014/2015 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.
Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.
Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів 10 – 11 червня, 11-х класів – 30 – 31 травня.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій  загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.