КОНСТИТУЦІЯ

Розділ 1. Загальні засади.

Стаття  1

Волицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. є демократичною, правовою школою.

Стаття 2

Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку, посадового становища

Стаття 3

Дитина, її життя і здоровя, честь, гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в школі.

Стаття 4

Право визначати, змінювати конституційний лад належить виключно учням школи, зп погодженням із дирекцією та вчительським колективом.

Стаття 5

У школі визначається принцип верховенства права. Конституція школи має найвищу юридичну силу для учнів школи.

Стаття 6

Державною мовою є українська. Школа сприяє вивченню іноземних мов – англійської, німецької.

Стаття 7

Кожен учень школи має право користуватися шкільним майном відповідно до закону.

Стаття 8

Зовнішньошкільна діяльність спрямована на встановлення контактів, взаємовигідного співробітництва з іншими школами та іншими навчальними закладами, у тому числі закладами вищої освіти.

Розділ 2. Права, свободи, обов’язки учнів та вчителів

Стаття 9

Права і свободи учнів та вчителів, закріплені Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 10

Кожна людина в школі має право на вільний розвиток особистості, якщо під час цього не порушуються права та свободи інших учнів і вчителів.

Стаття 11

Учні є рівноправними перед законом, незалежно від віку та класу.

Стаття 12

Кожен учень має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Стаття 13

Кожному учневі гарантується право на свободу думки, слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань, за винятком грубих нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 14

Кожен учень має право на свободу світогляду, віросповідання.

Стаття 15

Учні школи мають право на обєднання в організації, порядок створення діяльності яких визначається окремим законом.

Стаття  16

Учні мають право збиратися на збори й мітинги, якщо це не порушує Статуту школи та дисципліни школі.

Стаття 17

Кожен учень має право користуватися шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивним залом, не порушуючи при цьому навчально-виховного процесу.

Стаття 18

Кожен  учень має право на навчання, яке здійснює, навчаючись у певному класі.

Стаття 19

Кожен учень має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати учнів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.

Стаття 20

Учням гарантується свободи наукової , навчальної, літературної, художньої творчості.

Стаття 21

Кожному учневі гарантується право знати свої права та обов’язки.

Стаття 22

Захист честі школи, репутації, шанування символіки є обов’язком кожного учня.

Стаття 23

Кожен учень зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов’язки чергового, дотримуватися встановлених у школі правил поведінки.

Стаття 24

Кожен учень зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, не посягати на права, свободи, честь, гідність інших.

Стаття 25

Кожен учень зобов’язаний старанно навчатися. Незнання законів та правил не звільняє від відповідальності перед колегами, вчителями чи дирекцією школи.

Розділ 3. Вибори.

Стаття 26

Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори. Право голосу мають учні школи, які навчаються у 5-11-х класах.

Стаття 27

Вибори до Парламенту є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Позбавляються права голосу учні, які стоять на внутрішкільному обліку чи мають незадовільну поведінку протягом двох тижнів підряд.

Розділ 4. Парламентська Рада

Стаття 28

Конституційний склад Ради залежить від кількості учнів 5-11-х класів (по 2-3 представників від кожного класу, але не менше ніж 15 осіб).

Представником класу може бути школяр із високим та достатнім рівнем успішності та зразковою поведінкою, який навчається у школі не менше одного року.

Стаття 29

Право законодавчої влади належить директору школи, його заступникам, класним керівникам, Президенту школи  та Парламентській раді.